AnVinh_2

Đình An Vĩnh – Địa danh ghi dấu lịch sử nước nhà

Đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử Quốc gia. ...

am-tu-linh-ly-son

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa cấp quốc gia Âm Linh Tự

Âm Linh Tự  Âm linh tự (nghĩa tự, miếu âm hồn, miếu âm nhơn, am chúng sinh…) là một công trình thờ tự thường gặp ở các làng, xã, xóm, ấp ...