quyen-ru-ly-son10

Lý Sơn có cần phấn đấu trở thành đô thị hiện đại?

Phát triển Lý Sơn thành một đô thị biển hiện đại hay giữ nó nguyên sơ dân dã mà ấm áp là những lựa chọn nghiêm túc cần phải đặt ra ...

mo-gio1

Linh thiêng dấu tích người giữ biển thành tượng đài quyết tử

Để an ủi  linh hồn những người đi giữ biển, nhiều thế hệ con cháu trên đảo Lý Sơn chiêu hồn nhập xác lính Hoàng Sa vào những ngôi mộ gió, ...