nhà trưng bày hải đội hoàng sa kiêm quản bắc hải

Hát ru Hoàng Sa

Gia phả Hoàng Sa…Bài 3: Hai người phụ nữ đặc biệt ở Lý Sơn

(Cadn.com.vn) – Muốn tìm hiểu về lịch sử của Đội hùng binh Hoàng sa trên đảo Lý Sơn, một trong những địa chỉ không thể bỏ qua là Nhà trưng bày ...

vo-hien-dat3

Gia phả Hoàng Sa…Bài 2: “Pho Sử Sống” Trên Đảo Lý Sơn

(Cadn.com.vn) – Đối với mỗi người dân Lý Sơn, Hoàng Sa luôn nằm trong tâm thức. Hoàng Sa là máu thịt của đất nước, là người anh em của Lý Sơn. ...