vi-ly-son-khong-rac-ls

Chung tay làm sạch biển Lý Sơn

(TN&MT) – Để cải thiện môi trường trên đảo Lý Sơn và thay đổi nhận thức của người dân trong việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường biển, ...

ly-son-khong-rac

Tuyên truyền ý thức của người dân, du khách và những đống rác khổng lồ ở ...

Khi giáo dục phổ thông về bảo vệ môi trường ở Việt Nam còn yếu, xuất hiện cùng hiện tượng rác khổng lồ là nhóm khách du lịch vô ý thức. ...